Tarjouspyyntö, tilausohjeet ja toimitus

Lauttaniemen kattotuolien tarjouspyyntö (alustava tilaus) tai tiedustelu voidaan tehdä sähköisillä tilauslomaakkeilla sähköpostin välityksellä (linkit alla), puhelinsoitolla tai faxilla (suositeltavaa käyttää A4-tilauslomaketta). Lomakkeen lisäksi tarvitaan lopullisessa tilauksessa kattotuolin kaavio tai rakennepiirros, jonka parhaiten laatii rakennesuunnittelija. Tilauksessa mainitaan mm.:  

Toimitukseen kuuluvat kattotuolit sidottuina nippuihin, kuljetus työmaalle ja kattotuolipiirustukset ja lujuuslaskelmat postitse kolmena kappaleena.

2 ANNA RISTIKON MITAT
3 YHTEYSTIEDOT
Kappalemäärä *

Liitetiedosto (Lataa rakennekuvat)